23 lutego 2023

Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to konieczność podejmowania wielu decyzji. Najważniejsze z nich pojawiają się już na samym początku. Jedną z kluczowych kwestii jest m.in. forma opodatkowania. Która opcja jest najbardziej opłacalna?

Skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa – porównanie

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli tzw. skala liniowa to stosunkowo prosta forma rozliczania się z fiskusem. Do jej zalet można zaliczyć opcję skorzystania z różnego typu ulg. Nie jest to jednak metoda korzystna dla firm, które osiągają dochody wyższe niż 120 tysięcy złotych.

Kolejną propozycją jest podatek liniowy, rozliczany na podstawie stałej, 19-procentowej, stawki. Należy jednak pamiętać o jego wadach. Należy do nich m.in. brak możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem, brak ulg i odliczeń.

Trzecia opcja to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który jest dedykowany głównie dla małych podmiotów gospodarczych. W zależności od rodzaju działalności stawka podatku jest odmienna. Zalety tej metody to uproszczona księgowość. Wady: nie każdy może z niej skorzystać.

Czwarta opcja to karta podatkowa, gdzie podatki nie są zależne od osiąganych przychodów, a są obliczane na podstawie wyznaczonej z góry stawki. Opcja ta jest dostępna dla wybranych zawodów.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Dokonując wyboru formy opodatkowania, należy wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności.

Ważne pytania, które warto sobie zadać to także:

  • Czy chce odliczać koszty uzyskania przychodów?
  • Czy chce mieć możliwość odliczania składki zdrowotnej?
  • Czy potrzebne będzie doradztwo rachunkowe?
  • Czy istnieje możliwość rozliczenia straty podatkowej?
  • Czy chce rozliczać się z małżonkiem?
  • Czy chce korzystać z ulg podatkowych?
  • Jaką księgowość chce prowadzić?