Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych

księgowa wykonująca obliczenia

Dla naszych klientów zajmujemy się prowadzeniem ewidencji przychodów zryczałtowanych. Oferujemy prowadzenie różnego rodzaju rejestru przychodów, w tym VAT, a także sporządzanie wszelkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia ryczałtu. W zakres usług naszego biura rachunkowego wchodzi:

  • ewidencja przychodów,
  • ewidencja dla potrzeb podatku VAT.

W naszej ofercie znajdziesz również sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT oraz rocznych zeznań PIT-28.

 

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej – podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z częściej wybieranych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym, a z formy tej korzystać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność samodzielnie w formie spółki cywilnej bądź jawnej, z wykluczeniem podmiotów wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. apteki, handel częściami samochodowymi).

Jeśli chcesz skorzystać ze zryczałtowanego opodatkowania musisz spełniać również kilka warunków – w roku poprzedzającym dany rok podatkowy Twoje przychody nie mogą przekroczyć 9 030 600 zł i zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji przychodów.

Prowadzimy dla naszych klientów ewidencję przychodów oraz ewidencję VAT za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które pozwala nam wyliczyć dokładną wartość sprzedanych towarów lub wykonanych usług. Rzetelne prowadzenie takiej dokumentacji uchroni Cię przed wysokimi karami finansowymi, dlatego warto zadanie to powierzyć specjalistom.

Zachęcamy do kontaktu, w celu nawiązania współpracy z naszą firmą.