Sprzedaż gotowych spółek

mężczyzna przeglądający księgi

Oferujemy sprzedaż gotowych spółek – niezadłużonych podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w KRS, posiadających NIP oraz REGON.

Zaletą spółek zarejestrowanych jest:

 1. Możliwość szybszego dostępu do rynku,
 2. Większa wiarygodność przed kontrahentami – spółka istnieje na rynku dłużej,
 3. Możliwość startowania w przetargach i dotacjach, które wymagają odpowiedniego stażu działalności,
 4. Szybsza możliwość  uzyskania finansowania (banki i leasingi zwracają także uwagę na staż),
 5. Brak konieczności zgłoszenia jako podatnik VAT-czynny i oczekiwania na rejestrację.

 

Dokumenty konieczne przy zakupie Spółki

 1. Wybór Spółki,
 2. Dane osób kupujących oraz członków zarządu – nie skanujemy dowodów osobistych,
 3. Adresy zamieszkania członów zarządu,
 4. Informację na temat ewentualnego podziału udziałów pomiędzy wspólnikami, wraz z informacją o tym kto obejmie funkcje w zarządzie spółki,
 5. Informację, czy zmienia się adres siedziby spółki a jeśli tak to na jaki,
 6. Gdzie przechowywana będzie dokumentacja rachunkowa spółki,
 7. Adres mailowy dla biura wirtualnego lub wybranego biura rachunkowego+ nr tel. kontaktowego.