Usługi księgowe – Poznań

kalkulator i długopis na kartce

Każda firma zobowiązana jest do prowadzenia firmowej księgowości – w formie pełnej lub uproszczonej. Wszystkie dane muszą być zapisywane zgodnie z rzeczywistością i znajdować się na odpowiednio przygotowanych kontach, a każde opisane zdarzenie powinno być możliwe do udowodnienia. Aby nie popełnić błędów, warto powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych profesjonalistom.

Jako Kancelaria Podatkowa RACHUNKOWOŚĆPOZNAŃ.PL zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji handlowej dla firm i przedsiębiorców. Powierzone nam zadania wykonujemy w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący.

 

Zakres usług firmy

W zakres oferowanych przez nas usług księgowych wchodzi:

  • opracowanie zakładowego planu kont i otwarcie ksiąg handlowych,
  • pomoc w zakładaniu własnej działalności,
  • pomoc w zgłoszeniu spółki do CRBR,
  • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat.

 

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji w celu rozliczania podatku VAT, a także sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. W zakres naszych usług księgowych wchodzi również sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS. Zajmujemy się również sporządzaniem i wysyłaniem w imieniu klienta zeznań rocznych na podstawie danych wynikających ze wpisów do księgi cit-8. Możesz powierzyć nam także zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.