Obsługa kadr i płac

mężczyzna wykonujący obliczenia na kalkulatorze

Jeśli jesteś właścicielem firmy zatrudniającej wielu pracowników, wiesz doskonale, jak wiele obowiązków się z tym wiąże. Obsługa kadr i płac to wiele zadań, które warto powierzyć firmie wyspecjalizowanej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Nasza Kancelaria Podatkowa z Poznania oferuje pomoc w tym zakresie.

Zajmiemy się dla Ciebie prowadzeniem akt osobowych, wyliczaniem wysokości wypłat i urlopów, zgłaszaniem osób zatrudnionych do odpowiednich ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Mamy doświadczenie i wiedzę o zmieniających się wciąż przepisach prawnych, dlatego gwarantujemy, że powierzone nam zadania wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi procedurami. W zakres naszych usług wchodzi także:

  • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
  • szkolenia BHP pracowników,
  • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • odprowadzanie składek ubezpieczeniowych,
  • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.

Zajmiemy się dla Ciebie przygotowywaniem dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów z pracownikami, przygotowywaniem świadectw pracy i zgłaszaniem podatników i pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Sporządzamy dla naszych klientów list płacowe, rachunki do umowy zlecenia oraz o dzieło, a także raporty RMUA.

W ramach pełnej obsługi kadr i płac oferujemy także sporządzanie bieżących zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników, sporządzanie miesięcznych zestawień wypłacanych wynagrodzeń oraz składek ZUS, a także sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS.

Szeroki zakres naszych usług kadrowo-płacowych uzupełnia sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy: PIT-11, PIT-8AR, PIT-8B, PIT-4 oraz sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych.